Lennart Ramberg

Familjeterapeut f.d. kroppsorienterad psykoterapeut (ad modum George Downing), utbildningsanalytiker i Svenska Psykoanalytiska Föreningen, Stockholm