Böcker

Ett urval av böcker inom psykoanalys, kroppsorienterad psykoterapi och neuropsykoanalys, där jag står som författare eller medförfattare.

Kapitlet Kroppens roll i personlighetsutvecklingen i boken i Wrangsjö, B. red. 1987 Kroppsorienterad Psykoterapi. (Utgången, finns även på danska) Natur och Kultur 

Tänkbart. Om individuation och tillhörighet. 1992. Mareld

Tankar om det symboliserande självet ur ett psykodynamiskt och systemteoretiskt perspektiv. 1995. Akademiska Sjukhuset. Psykodynamiskt Forum.

Kapitlet Det symboliserande självet i Wrangsjö, B. red. 1998. Barn som märks. Utvecklingspsykologiska möjligheter och svårigheter. Natur och Kultur.

Ramberg/Wrangsjö, B. kapitlet An integrative approach to bodyoriented psychotherapy i Säfvestad Nolan, I. & Nolan, P. red. 2002. Object Relations & Integrative Psychotherapy. London. Whurr Publications

Ramberg: Efterord i Meltzer, D. (1995) Den psykoanalytiska processen. Natur och kultur.