Lennart Ramberg
 

Kapitlet Kroppens roll i personlighetsutvecklingen i boken i Wrangsjö, B. red. (1987)Kroppsorienterad Psykoterapi. Natur och Kultur 

   
 

 Tänkbart. Om individuation och tillhörighet. 1992. Mareld

   
 

 Tankar om det symboliserande självet ur ett psykodynamiskt och systemteoretiskt perspektiv. 1995. Akademiska Sjukhuset. Psykodynamiskt Forum.

   

Kapitlet Det symboliserande självet i Wrangsjö, B. red. 1998. Barn som märks. Utvecklingspsykologiska möjligheter och svårigheter. Natur och Kultur.

Ramberg/Wrangsjö, B. kapitlet An integrative approach to bodyoriented psychotherapy i Säfvestad Nolan, I. & Nolan, P. red. 2002. Object Relations & Integrative Psychotherapy. London. Whurr Publications

Ramberg: Efterord i Meltzer, D. (1995) Den psykoanalytiska processen. Natur och kultur.

Hem   |  Böcker   |  Artiklar   |  Kontakt